Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

25,95 €

Pressupost inicial

456.459 €

% execució

87,15 %
Despesa real són 397.818,91 €

% sobre el total del press.

3,41 %

Mitjana despesa provincial

165.053,17 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 456.459 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,84% 264.024 €
Despeses corrents en béns i serveis 37,39% 170.685 €
Transferències corrents 4,76% 21.750 €