Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

25,47 €

Pressupost inicial

452.414 €

% execució

120,34 %
Despesa real són 544.421,92 €

% sobre el total del press.

3,41 %

Mitjana despesa provincial

178.552,48 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 452.414 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,31% 263.823 €
Despeses corrents en béns i serveis 36,88% 166.841 €
Transferències corrents 4,81% 21.750 €