Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

28,02 €

Pressupost inicial

505.753 €

% execució

93,96 %
Despesa real són 475.211,75 €

% sobre el total del press.

3,62 %

Mitjana despesa provincial

190.554,16 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 505.753 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,95% 338.582 €
Despeses corrents en béns i serveis 28,75% 145.421 €
Transferències corrents 4,30% 21.750 €