Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

27,07 €

Pressupost inicial

493.671 €

% execució

105,68 %
Despesa real són 521.730,97 €

% sobre el total del press.

3,36 %

Mitjana despesa provincial

219.700,42 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 493.671 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 67,91% 335.276 €
Despeses corrents en béns i serveis 27,68% 136.645 €
Transferències corrents 4,41% 21.750 €