Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

89,88 €

Pressupost inicial

1,67 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

9,52 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 94,83% 1,58 M€
Informació bàsica i estadística 0,00% 0 €
Participació ciutadana 3,37% 56.121,44 €
Atenció als ciutadans 1,80% 30.082,82 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.