Administració general

Pressupost inicial / hab.

97,99 €

Pressupost inicial

1,72 M€

% execució

95,61 %
Despesa real són 1,64 M€

% sobre el total del press.

13,29 %

Mitjana despesa provincial

1,39 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,20% 844.957,68 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,81% 838.225 €
Inversions reals 1,76% 30.292,4 €
Actius financers 0,23% 4.000 €