Administració general

Pressupost inicial / hab.

91,85 €

Pressupost inicial

1,69 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

9,96 %

Mitjana despesa provincial

1,43 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 70,83% 1,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,73% 450.901,22 €
Inversions reals 2,19% 37.000 €
Actius financers 0,24% 4.000 €