Administració general

Pressupost inicial / hab.

85,24 €

Pressupost inicial

1,58 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

9,03 %

Mitjana despesa provincial

1,58 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 68,98% 1,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,74% 454.295,37 €
Inversions reals 2,02% 32.000 €