Imprevistos i funcions no classificades

Pressupost inicial / hab.

76,59 €

Pressupost inicial

1,31 M€

% execució

0,75 %
Despesa real són 9.800 €

% sobre el total del press.

9,86 %

Mitjana despesa provincial

187.589,79 €

Sobre aquesta partida

Imprevistos i funcions no classificades.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 74,02% 967.278 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,22% 198.936 €
Transferències corrents 6,18% 80.726 €
Inversions reals 4,58% 59.800 €