En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

860,27 €
Pressupost per habitant actual: 860,27 €

Pressupost inicial

14,4 M€
Pressupost actual: 14,4 M€

Execució

108% del pressupost actual

Habitants

16.738,0

Deute

4,05 M€

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 1.307.496,77 € 9,08%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.488.113,51 € 10,33%
Habitatge i urbanisme 555.620,11 € 3,86%
Benestar comunitari 3.224.798,40 € 22,40%
Medi ambient 571.696,34 € 3,97%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 451.409,87 € 3,13%
Foment de l'ocupació 370.955,49 € 2,58%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 337.301,52 € 2,34%
Cultura 1.409.365,20 € 9,79%
Esport 895.942,57 € 6,22%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 10.831,19 € 0,08%
Altres actuacions de caràcter econòmic 48.423,13 € 0,34%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 578.375,90 € 4,02%
Serveis de caràcter general 2.262.422,31 € 15,71%
Administració financera i tributària 804.829,61 € 5,59%
Transferències a altres administracions públiques 81.625,85 € 0,57%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
112%
Despesa
108%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 1.307.496,77 € 76,64 € 9,08 %
Serveis públics bàsics 5.840.228,36 € 342,31 € 40,56 %
Actuacions de protecció i promoció social 822.365,36 € 48,20 € 5,71 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.642.609,29 € 154,89 € 18,35 %
Actuacions de caràcter econòmic 59.254,32 € 3,47 € 0,41 %
Actuacions de caràcter general 3.727.253,67 € 218,47 € 25,89 %
Total 14.399.207,77 € 860,27 €

Cerca una partida específica