En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

777 €
Pressupost per habitant actual: 777 €

Pressupost inicial

13,26 M€
Pressupost actual: 13,26 M€

Execució

103% del pressupost actual

Habitants

17.061

Deute

2,5 M€

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 1.314.683,00 € 9,92%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.414.984,00 € 10,67%
Habitatge i urbanisme 403.009,00 € 3,04%
Benestar comunitari 2.838.316,00 € 21,41%
Medi ambient 442.274,00 € 3,34%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 435.189,00 € 3,28%
Foment de l'ocupació 344.076,00 € 2,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 408.332,00 € 3,08%
Cultura 1.060.944,00 € 8,00%
Esport 859.394,00 € 6,48%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 19.767,00 € 0,15%
Altres actuacions de caràcter econòmic 40.153,00 € 0,30%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 506.935,00 € 3,82%
Serveis de caràcter general 3.168.282,00 € 23,90%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
137%
Despesa
103%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.702.703,00 € 334,25 € 43,02 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.211.740,00 € 305,48 € 39,32 %
Despeses financeres 206.357,00 € 12,10 € 1,56 %
Transferències corrents 764.986,00 € 44,84 € 5,77 %
Inversions reals 258.226,00 € 15,14 € 1,95 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Passius financers 1.108.326,00 € 64,96 € 8,36 %
Total 13.256.338,00 € 777,00 €

Cerca una partida específica