En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 13 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

761,64 €
Pressupost per habitant actual: 761,64 €

Pressupost inicial

13,17 M€
Pressupost actual: 13,17 M€

Execució

106% del pressupost actual

Habitants

17.292

Deute

2,7 M€

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 1.445.706,96 € 10,98%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.387.872,09 € 10,54%
Habitatge i urbanisme 530.114,90 € 4,03%
Benestar comunitari 2.872.542,65 € 21,81%
Medi ambient 628.409,28 € 4,77%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 392.591,45 € 2,98%
Foment de l'ocupació 89.017,66 € 0,68%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 396.356,16 € 3,01%
Cultura 1.142.291,62 € 8,67%
Esport 891.246,60 € 6,77%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 11.923,00 € 0,09%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.228,03 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 485.019,50 € 3,68%
Serveis de caràcter general 1.987.235,24 € 15,09%
Administració financera i tributària 796.235,50 € 6,05%
Transferències a altres administracions públiques 75.531,02 € 0,57%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 febrer 2024.

Ingressos
108%
Despesa
106%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.185.144,00 € 473,35 € 55,98 %
Impostos indirectes 98.139,00 € 5,68 € 0,67 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.803.590,80 € 162,13 € 19,17 %
Transferències corrents 3.126.169,00 € 180,79 € 21,38 %
Ingressos patrimonials 248.040,00 € 14,34 € 1,70 %
Transferències de capital 160.525,10 € 9,28 € 1,10 %
Total 14.621.607,90 € 845,57 €

Cerca una partida específica