En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 maig 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

737,06 €
Pressupost per habitant actual: 737,06 €

Pressupost inicial

12,92 M€
Pressupost actual: 12,92 M€

Execució

97% del pressupost actual

Habitants

17.527

Deute

2,07 M€

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 1.172.863,76 € 9,08%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.419.847,00 € 10,99%
Habitatge i urbanisme 686.529,55 € 5,31%
Benestar comunitari 2.639.638,04 € 20,43%
Medi ambient 475.598,00 € 3,68%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 449.798,00 € 3,48%
Foment de l'ocupació 177.000,00 € 1,37%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 407.555,00 € 3,15%
Cultura 1.114.885,00 € 8,63%
Esport 972.659,11 € 7,53%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 113.523,00 € 0,88%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.157,00 € 0,30%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 470.632,00 € 3,64%
Serveis de caràcter general 1.893.669,45 € 14,66%
Administració financera i tributària 819.010,50 € 6,34%
Transferències a altres administracions públiques 67.089,00 € 0,52%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 maig 2023.

Ingressos
108%
Despesa
97%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.180.074,67 € 466,71 € 58,19 %
Impostos indirectes 84.866,21 € 4,84 € 0,60 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.816.241,12 € 160,68 € 20,03 %
Transferències corrents 2.676.894,08 € 152,73 € 19,04 %
Ingressos patrimonials 209.629,54 € 11,96 € 1,49 %
Transferències de capital 89.125,10 € 5,09 € 0,63 %
Total 14.056.830,72 € 802,01 €

Cerca una partida específica