En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 maig 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

763,59 €
Pressupost per habitant actual: 763,59 €

Pressupost inicial

13,36 M€
Pressupost actual: 13,36 M€

Execució

114% del pressupost actual

Habitants

17.501

Deute

133.000 €

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 943.564,00 € 7,06%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.474.149,00 € 11,03%
Habitatge i urbanisme 466.720,00 € 3,49%
Benestar comunitari 2.733.964,00 € 20,46%
Medi ambient 544.067,00 € 4,07%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 499.535,00 € 3,74%
Foment de l'ocupació 197.000,00 € 1,47%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 458.724,00 € 3,43%
Cultura 1.171.993,00 € 8,77%
Esport 998.828,00 € 7,47%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 113.455,00 € 0,85%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.183,00 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 494.023,00 € 3,70%
Serveis de caràcter general 2.358.439,00 € 17,65%
Administració financera i tributària 803.872,00 € 6,02%
Transferències a altres administracions públiques 67.089,00 € 0,50%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 maig 2023.

Ingressos
104%
Despesa
114%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.176.405,00 € 295,78 € 38,74 %
Despeses corrents en béns i serveis 6.047.371,00 € 345,54 € 45,25 %
Despeses financeres 163.123,00 € 9,32 € 1,22 %
Transferències corrents 818.565,00 € 46,77 € 6,13 %
Inversions reals 373.700,00 € 21,35 € 2,80 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Passius financers 780.441,00 € 44,59 € 5,84 %
Total 13.363.605,00 € 763,59 €

Cerca una partida específica