En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

763,59 €
Pressupost per habitant actual: 763,59 €

Pressupost inicial

13,36 M€
Pressupost actual: 13,36 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

17.501

Deute

133.000 €

Els principals ingressos i despeses de L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 943.564,00 € 7,06%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.474.149,00 € 11,03%
Habitatge i urbanisme 466.720,00 € 3,49%
Benestar comunitari 2.733.964,00 € 20,46%
Medi ambient 544.067,00 € 4,07%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 499.535,00 € 3,74%
Foment de l'ocupació 197.000,00 € 1,47%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 458.724,00 € 3,43%
Cultura 1.171.993,00 € 8,77%
Esport 998.828,00 € 7,47%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 113.455,00 € 0,85%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.183,00 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 494.023,00 € 3,70%
Serveis de caràcter general 2.358.439,00 € 17,65%
Administració financera i tributària 803.872,00 € 6,02%
Transferències a altres administracions públiques 67.089,00 € 0,50%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.275.337,00 € 472,85 € 57,36 %
Impostos indirectes 63.233,00 € 3,61 € 0,44 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.349.658,00 € 134,26 € 16,29 %
Transferències corrents 3.244.284,00 € 185,38 € 22,49 %
Ingressos patrimonials 280.796,00 € 16,04 € 1,95 %
Transferències de capital 212.660,00 € 12,15 € 1,47 %
Total 14.425.968,00 € 824,29 €

Cerca una partida específica