En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 febrer 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

729,97 €
Pressupost per habitant actual: 729,97 €

Pressupost inicial

12,73 M€
Pressupost actual: 12,73 M€

Execució

98% del pressupost actual

Habitants

17.436

Deute

133.000 €
* a final del 2014

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 212.483,00 € 1,67%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.473.036,00 € 11,57%
Habitatge i urbanisme 469.804,00 € 3,69%
Benestar comunitari 1.918.481,00 € 15,07%
Medi ambient 1.171.991,00 € 9,21%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 546.055,00 € 4,29%
Foment de l'ocupació 247.000,00 € 1,94%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 450.926,00 € 3,54%
Cultura 1.120.238,00 € 8,80%
Esport 901.459,00 € 7,08%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 114.012,00 € 0,90%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.185,00 € 0,30%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 486.206,00 € 3,82%
Serveis de caràcter general 3.577.891,00 € 28,11%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 febrer 2023.

Ingressos
106%
Despesa
98%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 212.483,00 € 12,19 € 1,67 %
Serveis públics bàsics 5.033.312,00 € 288,67 € 39,55 %
Actuacions de protecció i promoció social 793.055,00 € 45,48 € 6,23 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.472.623,00 € 141,81 € 19,43 %
Actuacions de caràcter econòmic 152.197,00 € 8,73 € 1,20 %
Actuacions de caràcter general 4.064.097,00 € 233,09 € 31,93 %
Total 12.727.767,00 € 729,97 €

Cerca una partida específica