En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

761,99 €
Pressupost per habitant actual: 761,99 €

Pressupost inicial

13,4 M€
Pressupost actual: 13,4 M€

Execució

96% del pressupost actual

Habitants

17.591

Deute

301.000 €

Els principals ingressos i despeses de L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 75.000,00 € 0,56%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.585.586,00 € 11,83%
Habitatge i urbanisme 429.273,00 € 3,20%
Benestar comunitari 2.112.077,00 € 15,76%
Medi ambient 1.325.766,00 € 9,89%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 574.241,00 € 4,28%
Foment de l'ocupació 294.891,00 € 2,20%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 911.077,00 € 6,80%
Cultura 869.720,00 € 6,49%
Esport 1.446.769,00 € 10,79%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 107.558,00 € 0,80%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.390,00 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 456.459,00 € 3,41%
Serveis de caràcter general 2.103.939,93 € 15,70%
Administració financera i tributària 1.006.354,00 € 7,51%
Transferències a altres administracions públiques 67.089,00 € 0,50%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
108%
Despesa
96%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.251.166,29 € 469,06 € 56,35 %
Impostos indirectes 110.455,75 € 6,28 € 0,75 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.339.297,43 € 132,98 € 15,98 %
Transferències corrents 3.705.259,87 € 210,63 € 25,31 %
Ingressos patrimonials 235.417,00 € 13,38 € 1,61 %
Total 14.641.596,34 € 832,33 €

Cerca una partida específica