En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 29 octubre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

761,99 €
Pressupost per habitant actual: 761,99 €

Pressupost inicial

13,4 M€
Pressupost actual: 13,4 M€

Execució

96% del pressupost actual

Habitants

17.591

Deute

301.000 €

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 75.000,00 € 0,56%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.585.586,00 € 11,83%
Habitatge i urbanisme 429.273,00 € 3,20%
Benestar comunitari 2.112.077,00 € 15,76%
Medi ambient 1.325.766,00 € 9,89%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 574.241,00 € 4,28%
Foment de l'ocupació 294.891,00 € 2,20%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 911.077,00 € 6,80%
Cultura 869.720,00 € 6,49%
Esport 1.446.769,00 € 10,79%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 107.558,00 € 0,80%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.390,00 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 456.459,00 € 3,41%
Serveis de caràcter general 2.103.939,93 € 15,70%
Administració financera i tributària 1.006.354,00 € 7,51%
Transferències a altres administracions públiques 67.089,00 € 0,50%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.

Ingressos
108%
Despesa
96%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.333.936,00 € 303,22 € 39,79 %
Despeses corrents en béns i serveis 6.235.752,00 € 354,49 € 46,52 %
Despeses financeres 75.000,00 € 4,26 € 0,56 %
Transferències corrents 887.499,00 € 50,45 € 6,62 %
Fons de contingència i altres imprevistos 768.002,93 € 43,66 € 5,73 %
Inversions reals 100.000,00 € 5,68 € 0,75 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Total 13.404.189,93 € 761,99 €

Cerca una partida específica