En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 13 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

746,31 €
Pressupost per habitant actual: 746,31 €

Pressupost inicial

13,25 M€
Pressupost actual: 13,25 M€

Execució

103% del pressupost actual

Habitants

17.760

Deute

109.000 €

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 75.000,00 € 0,57%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.598.872,00 € 12,06%
Habitatge i urbanisme 548.218,00 € 4,14%
Benestar comunitari 2.170.023,00 € 16,37%
Medi ambient 1.301.606,00 € 9,82%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 576.642,00 € 4,35%
Foment de l'ocupació 273.891,00 € 2,07%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 800.753,00 € 6,04%
Cultura 844.363,00 € 6,37%
Esport 1.477.094,00 € 11,14%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 110.027,00 € 0,83%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.465,00 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 452.414,00 € 3,41%
Serveis de caràcter general 2.010.485,00 € 15,17%
Administració financera i tributària 909.502,00 € 6,86%
Transferències a altres administracions públiques 67.089,00 € 0,51%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 13 febrer 2024.

Ingressos
110%
Despesa
103%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.305.824,29 € 467,67 € 55,95 %
Impostos indirectes 220.201,04 € 12,40 € 1,48 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.255.098,47 € 126,98 € 15,19 %
Transferències corrents 3.843.495,70 € 216,41 € 25,89 %
Ingressos patrimonials 219.808,54 € 12,38 € 1,48 %
Total 14.844.428,04 € 835,83 €

Cerca una partida específica