En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

746,31 €
Pressupost per habitant actual: 746,31 €

Pressupost inicial

13,25 M€
Pressupost actual: 13,25 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

17.760

Deute

109.936 €

Els principals ingressos i despeses de L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 75.000,00 € 0,57%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.598.872,00 € 12,06%
Habitatge i urbanisme 548.218,00 € 4,14%
Benestar comunitari 2.170.023,00 € 16,37%
Medi ambient 1.301.606,00 € 9,82%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 576.642,00 € 4,35%
Foment de l'ocupació 273.891,00 € 2,07%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 800.753,00 € 6,04%
Cultura 844.363,00 € 6,37%
Esport 1.477.094,00 € 11,14%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 110.027,00 € 0,83%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.465,00 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 452.414,00 € 3,41%
Serveis de caràcter general 2.010.485,00 € 15,17%
Administració financera i tributària 909.502,00 € 6,86%
Transferències a altres administracions públiques 67.089,00 € 0,51%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.548.910,00 € 312,44 € 41,86 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.842.839,00 € 328,99 € 44,08 %
Despeses financeres 75.000,00 € 4,22 € 0,57 %
Transferències corrents 1.063.695,00 € 59,89 € 8,03 %
Fons de contingència i altres imprevistos 620.000,00 € 34,91 € 4,68 %
Inversions reals 100.000,00 € 5,63 € 0,75 %
Actius financers 4.000,00 € 0,23 € 0,03 %
Total 13.254.444,00 € 746,31 €

Cerca una partida específica