En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

774,75 €
Pressupost per habitant actual: 774,75 €

Pressupost inicial

13,98 M€
Pressupost actual: 13,98 M€

Execució

87% del pressupost actual

Habitants

18.050

Deute

155.000 €

Els principals ingressos i despeses de L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 75.000,00 € 0,54%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.657.420,10 € 11,85%
Habitatge i urbanisme 514.982,00 € 3,68%
Benestar comunitari 2.057.073,00 € 14,71%
Medi ambient 1.585.403,00 € 11,34%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 582.064,00 € 4,16%
Foment de l'ocupació 291.120,00 € 2,08%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 880.433,00 € 6,30%
Cultura 861.999,00 € 6,16%
Esport 1.600.823,00 € 11,45%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 100.609,00 € 0,72%
Transport públic 20.000,00 € 0,14%
Altres actuacions de caràcter econòmic 39.202,00 € 0,28%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 505.753,00 € 3,62%
Serveis de caràcter general 2.173.478,00 € 15,54%
Administració financera i tributària 970.941,00 € 6,94%
Transferències a altres administracions públiques 68.000,00 € 0,49%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
107%
Despesa
87%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.310.975,57 € 460,44 € 53,13 %
Impostos indirectes 355.534,38 € 19,70 € 2,27 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.604.270,75 € 144,28 € 16,65 %
Transferències corrents 4.143.964,88 € 229,58 € 26,49 %
Ingressos patrimonials 228.475,71 € 12,66 € 1,46 %
Total 15.643.221,29 € 866,66 €