En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 29 octubre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

774,75 €
Pressupost per habitant actual: 774,75 €

Pressupost inicial

13,98 M€
Pressupost actual: 13,98 M€

Execució

87% del pressupost actual

Habitants

18.050

Deute

155.000 €

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 75.000,00 € 0,54%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.657.420,10 € 11,85%
Habitatge i urbanisme 514.982,00 € 3,68%
Benestar comunitari 2.057.073,00 € 14,71%
Medi ambient 1.585.403,00 € 11,34%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 582.064,00 € 4,16%
Foment de l'ocupació 291.120,00 € 2,08%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 880.433,00 € 6,30%
Cultura 861.999,00 € 6,16%
Esport 1.600.823,00 € 11,45%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 100.609,00 € 0,72%
Transport públic 20.000,00 € 0,14%
Altres actuacions de caràcter econòmic 39.202,00 € 0,28%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 505.753,00 € 3,62%
Serveis de caràcter general 2.173.478,00 € 15,54%
Administració financera i tributària 970.941,00 € 6,94%
Transferències a altres administracions públiques 68.000,00 € 0,49%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.

Ingressos
107%
Despesa
87%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 75.000,00 € 4,16 € 0,54 %
Serveis públics bàsics 5.814.878,10 € 322,15 € 41,58 %
Actuacions de protecció i promoció social 873.184,00 € 48,38 € 6,24 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 3.343.255,00 € 185,22 € 23,91 %
Actuacions de caràcter econòmic 159.811,00 € 8,85 € 1,14 %
Actuacions de caràcter general 3.718.172,00 € 205,99 € 26,59 %
Total 13.984.300,10 € 774,75 €

Cerca una partida específica