En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

746,89 €
Pressupost per habitant actual: 746,89 €

Pressupost inicial

13,62 M€
Pressupost actual: 13,62 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

18.235

Deute

7,16 M€

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 75.000,00 € 0,55%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.636.093,00 € 12,01%
Habitatge i urbanisme 462.982,00 € 3,40%
Benestar comunitari 2.057.073,00 € 15,10%
Medi ambient 1.539.403,00 € 11,30%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 568.459,00 € 4,17%
Foment de l'ocupació 261.719,00 € 1,92%
Producció de béns públics de caràcter preferent Educació 880.433,00 € 6,46%
Cultura 836.499,00 € 6,14%
Esport 1.484.323,00 € 10,90%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 100.609,00 € 0,74%
Transport públic 20.000,00 € 0,15%
Altres actuacions de caràcter econòmic 39.202,00 € 0,29%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 505.753,00 € 3,71%
Serveis de caràcter general 2.112.978,00 € 15,51%
Administració financera i tributària 970.941,00 € 7,13%
Transferències a altres administracions públiques 68.000,00 € 0,50%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
107%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 75.000,00 € 4,11 € 0,55 %
Serveis públics bàsics 5.695.551,00 € 312,34 € 41,82 %
Actuacions de protecció i promoció social 830.178,00 € 45,53 € 6,10 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 3.201.255,00 € 175,56 € 23,50 %
Actuacions de caràcter econòmic 159.811,00 € 8,76 € 1,17 %
Actuacions de caràcter general 3.657.672,00 € 200,59 € 26,86 %
Total 13.619.467,00 € 746,89 €

Cerca una partida específica