En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 29 octubre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

801,21 €
Pressupost per habitant actual: 801,21 €

Pressupost inicial

14,71 M€
Pressupost actual: 14,71 M€

Execució

107% del pressupost actual

Habitants

18.362

Deute

6,88 M€

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 75.000,00 € 0,51%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.924.564,57 € 13,08%
Habitatge i urbanisme 544.325,00 € 3,70%
Benestar comunitari 2.788.233,99 € 18,95%
Medi ambient 1.845.880,89 € 12,55%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 748.929,18 € 5,09%
Foment de l'ocupació 265.999,00 € 1,81%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 20.000,00 € 0,14%
Educació 961.359,67 € 6,53%
Cultura 1.076.370,30 € 7,32%
Esport 1.309.134,49 € 8,90%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 112.759,49 € 0,77%
Transport públic 24.000,00 € 0,16%
Altres actuacions de caràcter econòmic 41.398,37 € 0,28%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 493.671,00 € 3,36%
Serveis de caràcter general 1.461.206,48 € 9,93%
Administració financera i tributària 927.194,00 € 6,30%
Transferències a altres administracions públiques 91.826,88 € 0,62%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.

Ingressos
108%
Despesa
107%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 75.000,00 € 4,11 € 0,51 %
Serveis públics bàsics 7.103.004,45 € 389,53 € 48,28 %
Actuacions de protecció i promoció social 1.014.928,18 € 55,66 € 6,90 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 3.366.864,46 € 184,64 € 22,89 %
Actuacions de caràcter econòmic 178.157,86 € 9,77 € 1,21 %
Actuacions de caràcter general 2.973.898,36 € 163,09 € 20,21 %
Total 14.711.853,31 € 801,21 €

Cerca una partida específica