En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

893,09 €
Pressupost per habitant actual: 893,09 €

Pressupost inicial

16,35 M€
Pressupost actual: 16,35 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

18.302

Deute

6,83 M€

Els principals ingressos i despeses de L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 405.890,72 € 2,48%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.009.956,85 € 12,30%
Habitatge i urbanisme 726.489,00 € 4,44%
Benestar comunitari 2.502.431,78 € 15,31%
Medi ambient 2.086.760,29 € 12,77%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 919.331,52 € 5,62%
Foment de l'ocupació 274.860,00 € 1,68%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 115.000,00 € 0,70%
Educació 1.057.045,44 € 6,47%
Cultura 1.074.897,81 € 6,58%
Esport 1.417.240,49 € 8,67%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 314.691,00 € 1,93%
Transport públic 35.090,00 € 0,21%
Altres actuacions de caràcter econòmic 73.804,34 € 0,45%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 526.915,00 € 3,22%
Serveis de caràcter general 1.696.169,44 € 10,38%
Administració financera i tributària 971.433,00 € 5,94%
Transferències a altres administracions públiques 137.309,46 € 0,84%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 08 març 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.784.229,02 € 479,96 € 53,74 %
Impostos indirectes 351.430,56 € 19,20 € 2,15 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.448.181,17 € 133,77 € 14,98 %
Transferències corrents 4.510.691,72 € 246,46 € 27,60 %
Ingressos patrimonials 250.783,67 € 13,70 € 1,53 %
Total 16.345.316,14 € 893,09 €

Cerca una partida específica